ארבעה ציירים ריאליסטים

מיטש בקר, שלום פלש, ישראל הרשברג, חוה ראוכר

אוצר: אבישי אייל

ארבעה ציירים ריאליסטים
אבישי אייל – ארבעה ציירים ריאליסטיים
 ריאליזם ומודרניזם
 ריאליזם חדש
 ריאליזם ופוסט-מודרניזם
 ריאליזם וצילום
 הדבר היה שם
 הצבע והבשר
 על הציורים
 על הציירים
על: 
 מיטש בקר
 שלום פלש
 ישראל הרשברג
 חוה ראוכר
מחיר קטלוג: 25 ₪
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838
הדפס