מוזיאון ראובן ועדית הכט

(תצוגות וחפצים נבחרים)

עפרה גורי-רימון

 מוזיאון ראובן ועדית הכט
 פתח דבר
 לוח כרונולוגי
 ארכיאולוגיה של ארץ-ישראל
 התקופה הכלקוליתית
 התקופה הכנענית הקדומה
 התקופה הכנענית התיכונה 1
 התקופה הכנענית התיכונה 2
 התקופה הכנענית המאוחרת
 התקופה הישראלית (הברזל) הקדומה
 התקופה הישראלית (הברזל) המאוחרת
 התקופה הפרסית
 התקופה ההלניסטית
 התקופה הרומית הקדומה
 התקופה הרומית המאוחרת
 התקופה הביזנטית
אוספים נבחרים 
 משקלות
 חותמות שמיים מערביים
 מטבעות
פניקים בחוף הצפוני של ארץ-ישראל 
מלאכות ותעשיות קדומות 
אוסף האמנות 
מחיר קטלוג: 60 ₪
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838
הדפס