נושא הקטלוג


אוסף מוזיאון הכט כרך א
          (1998)
אוסף מוזיאון הכט  כרך א
אוסף מוזיאון הכט כרך ב
          (1999)
אוסף מוזיאון הכט כרך ב
אוסף מוזיאון הכט כרך ג
          (1999)
אוסף מוזיאון הכט כרך ג
מוזיאון ראובן ועדית הכט
          (2002)
 מוזיאון ראובן ועדית הכט
The Ma'agan Mikhael Ship, Vol. I
          (2003)
The Ma'agan Mikhael Ship, Vol. I
The Ma'agan Mikhael Ship, Vol. II
          (2004)
The Ma'agan Mikhael Ship, Vol. II