משחק הפאזל

פרוטומה (פסל ראש-חזה) של אישה עשויה חרס צבוע
מאה ו' לפני הספירה
חזור