משחק הפאזל
קמיי ז'קוב פיסארו, 1903-1830
חלקת גן בשלג 1892, שמן על בד
חזור