משחק הפאזל
חיים סוטין, 1943-1896
רחוב בקאן-סור-מר 1924-1923, שמן על בד
חזור