משחק הפאזל
אדואר מאנה, 1883-1832
אישה לובשת מצנפת לבנה 1856, שמן על בד
חזור