רשימת הזוכים בתחרות לשנת תשנ"ו / 1996
תיכון
ארנון אביב, קיבוץ זיוון – זכה בפרס
ברטלר טלי, חיפה – זכתה בפרס
הדרי אמיר, קיבוץ דגניה – זכה בפרס
צבא
גולדברג גיא, חיפה – זכה בפרס על עבודות צילום
פרושי שרון, קיבוץ חניתה – זכתה בפרס על עבודות ציור
נטר עינת, תל אביב – זכתה בציון לשבח
סטודנטים שנה א', חוג לאמנות אוניברסיטת חיפה
ליבוביץ גלית – זכתה במלגה
לובין תמר – זכתה במלגה
הדפס