רשימת הזוכים בתחרות לשנת תשנ"ז / 1997
תיכון
נגה בייצר, קיבוץ דן – זכתה בפרס
ענבל יונגמן מושב מולדת – זכתה בפרס
חיים שמואל פינקלמן, חיפה – זכה בציון לשבח
צבא
תמר וינטרוב, יבנה – זכתה בפרס
הדס קדם, דרום הגולן – זכתה בפרס
ויטלי מינין, ירושלים – זכה בציון לשבח
סטודנטים שנה א', חוג לאמנות אוניברסיטת חיפה
טל אורן – זכה במלגה
נדב ויסמן – זכה במלגה
ענבל יונגמן, מושב מולדת
הדס קדם, דרום הגולן
נדב ויסמן
חיים שמואל פינקלמן, חיפה
טל אורן
נדב ויסמן
נגה בייצר, קיבוץ דן
תמר וינטרוב, יבנה
הדפס