התקופה ההלניסטית
ההתיישבות המוקדונית-יוונית בארצות הכיבוש במזרח לוותה בייסודן של ערים. הפוליס ההלניסטית במזרח הייתה מעין שלב ביניים בין העיר-מדינה הקלאסית שביוון לבין העיר של הקיסרות הרומית, שנהנתה מאוטונומיה מוניציפאלית, אך לא הייתה מעורבת במדיניות חוץ וביטחון.
השתלטות היוונים על המזרח הביאה להתפשטות הלשון היוונית, ולחדירתם של אלי יוון ופולחניהם שהתמזגו עם אלי המזרח והפולחנים המקומיים.
הדפס
נרות שמן, חרס
נרות שמן, חרס
 • 0
 • 638
 • 324
 • 70
 • 63-
 • 332-
 • 538-
 • 586-
 • 1000-
 • 1200-
 • 1550-
 • 2000-
 • 2200-
 • 3150-
 • 4500-