עקב הבחירות לא תתקיים שעת סיפור (העציץ הריק) שתוכננה ל 17/3.
שעת סיפור