ארבעה ציירים ריאליסטים (1996)
מיטש בקר, שלום פלש, ישראל הרשברג, חוה ראוכר

אוצר: אבישי אייל

הדפס