האור ביצירתו של יהושע גרוסברד (1993)

אוצר: סנפורד שיימן

הדפס