רפאל מטר – עבודות אחרונות (1995)

אוצר: סנפורד שיימן

הדפס