מתוך הבית – רחל שביט בנטואיץ
ציורים ורישומים

אוצרת התערוכה: ד"ר אירית מילר

מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
פתיחה: 17 במרץ 2012
נעילה: 28 באוקטובר 2012

בתערוכה מוצג מבחר מעבודותיה של רחל שביט בנטואיץ, שרובן מתמקדות בתחום הבית על מגוון משמעויותיו. פנים הבית, והמבט ממנו אל החוץ, סדנת האמנית – מרחב היצירה האישי והאינטימי, מעסיקים את האמנית.

הרישום והציור הם שני האפיקים החשובים ביצירתה, המשלימים זה את זה. בעוד ברישום היא חוקרת באינטנסיביות את דקויות הפרטים, הרי בציוריה היא חותרת להפשטה של המבע. עם זאת, הזיקה למציאות החיצונית היא בתשתית עבודתה ברישום ובציור כאחד. צמצום אמצעי הציור לבד החשוף והשטוח, לצבע ולצורות יסוד היוו תשתית לציוריה בשנות השבעים, כאשר גיבשה את סגנונה הייחודי בציור.

שביט בנטואיץ פיתחה מילון צורני ותחביר החוזרים בעבודותיה. מקטעים של הבית – קיר, תריס, מעקה מרפסת, גגון, חלון, מרזב, פתח צר – מרכיבים את המיחברים. הם נגלים גם בציור קיר שאורכו כעשרה מטרים, שהוכן במיוחד לתערוכה וצויר במקום. ציור הקיר מייצג את המראה הנשקף ממרפסת ביתה בתל אביב.

המתח בעבודותיה נוצר בעימות בין משטחי צבע עזים וניגודיים, בין ממשות החומר לאשליית הצל, ובתחושת התעתוע שבין אמיתי למדומה. עבודותיה של שביט בנטואיץ הן קטעי מציאות שהושלכו על הבד או על הנייר בלהט האור הים־תיכוני.

הזמנה לתערוכה

סרטון התערוכה - הערוץ האקדמי

הדפס