אוטרילו מוריס

נולד בפריס ב- 1883 – נפטר בפריס ב- 1935
מוריס אוטרילו, אמן צרפתי מתחילת המאה העשרים, החל לצייר כדרך לגמול את עצמו מאלכוהוליזם בעצת אמו, סוזאן וולודון, ציירת חשובה בפני עצמה. ב-1909, לאחר שבע שנים של עבודה קשה, הגיע אוטרילו לגיבוש סגנונו האישי הייחודי: בנייה נחושה ומפושטת וצבעים ליריים שקטים. הוא תיעד בדבקות את פריס הבוהמיינית והפרוליטרית, ואת הבדידות והריקנות הרגשית שבה. עבודתו של אוטרילו, אמן מקורי ופיוטי, אינה שייכת לאף סגנון מוכר ואינה ניתנת לסיווג.
כיכר טרטר
כיכר טרטר
שמן על בד
בית קפה לאפן אג'יל בשלג
בית קפה לאפן אג'יל בשלג
וחמש דמויות
שמן על קרטון
הדפס