מצרים


במצרים המבודדת, המוקפת מדבריות ממזרחה וממערבה וים בצפונה, נוצרה תרבות מפוארת ומפותחת. ניתן לשער שעושרו של הנילוס ושפעת היבולים הביאו לשגשוג תרבותי בארץ זו במשך למעלה משלשת אלפים שנה.

המחקר הארכאולוגי של מצרים החל כבר לפני מאתיים שנה ותוצאותיו מאירות את עברה המפואר. מצרים קשורה לכמה פרשיות נכבדות בתולדות ארץ-ישראל ועם ישראל, והממצאים שנתגלו בה הם על כן אמצעי חשוב להבנת הארכיאולוגיה של תקופת המקרא.
חיקוי לכלי קנופי בדמות בבון תבליט צבוע ועליו כתובת MES (ילד) חתול, עץ חלול, שושלת כ"ו
חיקוי לכלי קנופי בדמות בבון
עם כתובת מצרית אמטי (שם פרטי)
עץ, שושלת מאוחרת
תבליט צבוע ועליו כתובת MES (ילד), אבן גיר
מצרים, קבר בדיר אל-מדינה, שושלת י"ט
חתול, עץ חלול, שושלת כ"ו