לוח כרונולוגי
638 לספירה
התקופה הביזנטית
324 לספירה
התקופה הרומית המאוחרת
70 לספירה
התקופה הרומית הקדומה
63 לפנה"ס
התקופה ההלניסטית
332 לפנה"ס
התקופה הפרסית
538 לפנה"ס
התקופה הבבלית
586 לפנה"ס
התקופה הישראלית המאוחרת
1000 לפנה"ס
התקופה הישראלית הקדומה
1200 לפנה"ס
התקופה הכנענית המאוחרת
1550 לפנה"ס
התקופה הכנענית התיכונה ב
2000 לפנה"ס
התקופה הכנענית התיכונה א
2200 לפנה"ס
התקופה הכנענית הקדומה
3150 לפנה"ס
התקופה הכלקוליתית
4500 לפנה"ס