מטבעות היהודים

אוסף המטבעות הוא אחד המרכיבים החשובים באוסף הכט.

האוסף כולל מטבעות שנטבעו בידי השליטים היהודים בימי בית שני, החל מימי פחוות יהד הפרסית (באמצע המאה הד' לפנה"ס בקירוב) וכלה במטבעות בר-כוכבא (135-132 לספירה).
מרשימים במיוחד הם השקלים וחצאי השקלים מימי המרד הגדול, והסלעים והדינרים שהוטבעו בימי מלחמת בר-כוכבא. מטבעות אלה עוטרו בדגמים נפוצים באמנות היהודית, כגון רימונים, אשכול ענבים, גביעים וכלי נגינה.

אוסף המטבעות כולל את האוסף הגדול והחשוב ביותר של דיוקנאות שליטים יהודיים מתקופת בית שני. על מטבעות אלה מוטבעים דיוקנאות של שליטים מבית הורודוס ובראשם המטבעות המרשימים הנושאים את דיוקן אגריפס הראשון.

באוסף השלמות מעניינות של מטבעות לא יהודיים, אך הנוגעים להיסטוריה היהודית, כגון מטבעות "יהודה השבויה", שטבעו הרומאים לאחר שהחריבו את ירושלים בשנת 70 לספירה.

מטמון שקלים מימי מלחמת היהודים ברומאים 66-70
לספירה
לחץ להגדלה לחץ להגדלה לחץ להגדלה לחץ להגדלה
מטבע יהודי שהוטבע בירושלים עבור פחוות יהד (יהודה)
התקופה הפרסית
מאה ד לפנה"ס
שקל כסף משנת 66/7 לספירה מטבע יהודה השבויה ססטרטיוס ברונזה
הוטבע ברומא ב- 71 לספירה
דיוקן אגריפס הראשון עוטר נזר ומסביב כתובת יוונית
ברונזה
הוטבע בקיסריה בשנת 43 לספירה