מטמונים וגניזות כפרשיות בהיסטוריה
אוצרת התערוכה: עפרה גורי-רימון

התערוכה "מטמונים וגניזות כפרשיות בהיסטוריה" והקטלוג המלווה אותה, מכוונים לייצג את המגוון העשיר של מטמונים וגניזות שנחשפו בחפירות ארכאולוגיות בארץ, תוך ניסיון להבין, את המניע להטמנתם, אם על רקע אמונות ודעות של המטמינים ואם על רקע תהפוכות היסטוריות בנות זמנם של המטמינים. המטמונים המוצגים בתערוכה נחלקים לשתי קבוצות:

האחת: מטמונים בחזקת הפרט או הציבור שהם בבחינת רכוש יקר שהוטמן כדי להסתירו מעין זר – בדומה לשימוש בכספת היום.

השנייה: מטמונים שהם בבחינת "גניזה" (favissa). אלה הם מטמונים של חפצים ששימשו בהקשר פולחני ומשום קדושתם לא הושלכו בהיפגמם או בתום השימוש בהם, אלא נשמרו בגניזה.

לחלק מהמטמונים זו חשיפה ראשונה בפני הקהל:
  • מטמון מטבעות זהב שהתגלה בתוך כלי חרס מהתקופה הביזנטית שהתגלה בבית כנסת בדיר עזיז שברמת הגולן. בבית כנסת זה התגלתה גם גניזה אדריכלית של חלקי ארון קודש (אדיקולה) מאבן שהיה שייך לבית כנסת קדום.
  • דפים מהגניזה הקהירית (ליקוטים מספר תהילים ומספר ויקרא), מאוסף מדור נדירים בספריית אוניברסיטת חיפה.
  • מטמון לוחות שיש מהמאה הי"ג לסה"נ שהוסתר מתחת לרצפת מחסן בעכו הצלבנית, על רקע איום קרב ובא בדמות צבאות הממלוכים (ב-1291 נכבשה עכו על ידי הממלוכים ובכך בא הקץ לשלטון הצלבנים בארץ).
  • כלי מתכת הדור מהתקופה הרומית שהתגלה בכורנוב – ממשית הנבטית ובו מטמון מטבעות הכסף הגדול ביותר שהתגלה עד כה 10,500 מטבעות. בתערוכה מוצג מספר מצומצם של מטבעות מהמטמון.
מפענחים את מפת האוצר ומגלים מטמונים וגניזות – פעילות עצמית למשפחות בתערוכה
äãôñ