קפריסין


קפריסין השוכנת באגן המזרחי של הים התיכון, הושפעה מתרבות יוון מצד אחד, ומתרבות פניקיה מהצד האחר. שילוב של שתי אלה הוליד תרבות עשירה ומגוונת שרמתה הטכנולוגית והאמנותית גבוהה במיוחד.

תרבותה של קפריסין השפיעה לא מעט על התרבות החומרית של ארץ-ישראל, ועל הקשרים ביניהן מעידים הממצאים הארכאולוגיים העשירים שמקורם מקפריסין שנתגלו בחפירות בארץ.
סוס מעוטר, מאות ו'-ה' לפנה"ס
סוס מעוטר, מאות ו'-ה' לפנה"ס