התקופה הישראלית המאוחרת
המערך המדיני באזור תרם לגיבושן של כמה חטיבות תרבותיות: ממלכת ישראל; ממלכת יהודה; פלשת; החוף הפניקי וממלכות עבר-הירדן. בתקופה זו מרובים היישובים העירוניים ותרבות התקופה היא תרבות מקומית חדשה.
הממצא הארכיאולוגי העשיר והמגוון מעיד על קשרים בינלאומיים. מתקופה זו מרובים הממצאים הכתובים, המעידים על תפוצת ידע הקריאה והכתיבה בקרב אנשים מישראל שאינם סופרים, תופעה יוצאת דופן בעולם העתיק. תקופה זו מסתיימת עם חורבן בית ראשון בידי הבבלים בשנת 586 לפני הספירה.
מאפייני התרבות החומרית של התקופה הבבלית, פרק הזמן שמן החורבן ועד לתקופה הפרסית, אינם נהירים דיים, מכל מקום, נראה שלא מסתמן בה שינוי בהשוואה לתרבות החומרית של שלהי ימי בית ראשון.
הדפס
מקטר מחרס מעוטר באפריז של ראשי אדם
מקטר מחרס מעוטר באפריז של ראשי אדם
מאזור הר חברון
 • 0
 • 638
 • 324
 • 70
 • 63-
 • 332-
 • 538-
 • 586-
 • 1000-
 • 1200-
 • 1550-
 • 2000-
 • 2200-
 • 3150-
 • 4500-