התקופה הפרסית
בתקופה הפרסית אופיינה התרבות החומרית בארץ-ישראל ברב-גוניות כתוצאה של פריחת הסחר הבינלאומי, על רקע הביטחון היחסי ששרר ברחבי האימפריה הפרסית. לצד ממצאים ארכיאולוגים המייצגים את התרבות המקומית, מופיעים יסודות חדשים: פרסיים, מצריים, קפריסאיים ויוונים. הממצא הארכיאולוגי מעיד על שתי חטיבות תרבותיות באזור.
לתחום ההר של יהודה, עבר הירדן ושומרון אופיינית התרבות ה'מזרחית', המכילה יסודות של תרבות מקומית (שבה השתמרה המסורת הישראלית) ויסודות תרבותיים מזרחיים - אשוריים, בבליים ומצריים; לאזור הגליל וחוף הים אופיינית התרבות ה'מערבית', המכילה יסודות יוונים-מזרחיים, קפריסאים ואתונאים.
הדפס
לוחית עצם המתארת מלך או פקיד
לוחית עצם המתארת מלך או פקיד
 • 0
 • 638
 • 324
 • 70
 • 63-
 • 332-
 • 538-
 • 586-
 • 1000-
 • 1200-
 • 1550-
 • 2000-
 • 2200-
 • 3150-
 • 4500-