התקופה הרומית המאוחרת
כוונתו של הדריינוס האימפרטור, שעלה לשלטון בשנת 117 לספירה, לבנות את ירושלים כעיר בעלת צביון פגאני ושמה איליה קפיטולינה, היתה בין הגורמים לפרוץ מרד בר-כוכבא (132-135 לספירה).
השרידים החשובים ביותר מתקופת המרד התגלו במערכות המסתור התת-קרקעיות שנחצבו בידי אדם ונועדו להסתתרות בשעת חירום ובמערות המפלט, מערות טבעיות שאליהן נמלטו הפליטים בסוף המרד. בין הממצאים תעודות כתובות, מטבעות, כלי חרס, עץ, מתכת וזכוכית, כלי חקלאות ופרטי לבוש הכוללים אריגים וסנדלים.
בעקבות מרידות היהודים תגברו הרומאים את המערך הצבאי בארץ. אמות המים ורשת הכבישים שלאורכם הוצבו אבני מיל, הם ייצוג מובהק של הבנייה הממלכתית הרומית, שנועדה לשרת הן את הצבא הרומי והן את צורכי המסחר.
לאחר המרד הועתק מרכז הכובד של היישוב היהודי לגליל. בגליל השתקמו מוסדות ההגנה, הנשיאות והסנהדרין. בתי הכנסת המפוארים, שהתגלו באתרים רבים בגליל, מייצגים את הישגי האדריכלות והאמנות היהודית ומהווים ביטוי להתאוששות הקהילה היהודית
הדפס
סנדלי נערה ממערה במדבר יהודה מלחמת בר-כוכבא
סנדלי נערה ממערה במדבר יהודה מלחמת בר-כוכבא
135-132 לספירה
 • 0
 • 638
 • 324
 • 70
 • 63-
 • 332-
 • 538-
 • 586-
 • 1000-
 • 1200-
 • 1550-
 • 2000-
 • 2200-
 • 3150-
 • 4500-