התקופה הכלקוליתית
התקופה הכלקוליתית, היא תקופת מעבר בין התקופה הניאוליתית לתקופת הברונזה (התקופה הכנענית). היא מבשרת על המעבר מחברה חקלאית לחברה עירונית ומתקופות שבהן שימשה האבן חומר הגלם העיקרי, לתקופות שבהן גילה האדם את סוד הפקת המתכת.
בתקופה זו למד האדם לזהות את עפרות הנחושת והשכיל להפיק מהן את המתכת ולצקת חפצים ב'שיטת השעווה הנעלמת'.
נושאי התרבות הכלקוליתית, שהיו חלקם רועי צאן וחלקם חקלאים, היו בעלי הישגים טכנולוגיים מרשימים, הבאים לביטוי בחפצים שייצרו לא רק ממתכת, אלא גם מאבן, שנהב וחרס.
הדפס
מחבצה עשויה חרס
מחבצה עשויה חרס
 • 0
 • 638
 • 324
 • 70
 • 63-
 • 332-
 • 538-
 • 586-
 • 1000-
 • 1200-
 • 1550-
 • 2000-
 • 2200-
 • 3150-
 • 4500-