התקופה הכנענית התיכונה ב
בתקופה זו שבה לשגשג בארץ-ישראל התרבות העירונית, ושב ומתחדש המבנה המדיני של ערי-מלוכה כנעניות.
בעוד שבאתרי צפון הארץ ניכרת השפעה תרבותית צפונית, שנגרמה בעקבות חדירת אוכלוסייה חדשה מאזורי חוף הלבנון וסוריה, הרי שבאתרי דרום הארץ ניכרת השפעה מצרית שמקורה בקשרים מסחריים-פוליטיים עם מצרים.
המזיגה של יסודות תרבותיים סוריים עם מצרים יצרה את התרבות הכנענית הקלאסית, שביטויה המובהק והישגיה המרשימים ניכרים בתקופה הכנענית המאוחרת.
הדפס
בקבוק עשוי מביצת יען
בקבוק עשוי מביצת יען
רצועות החיזוק,הידית והצוואר עשויים ברונזה
 • 0
 • 638
 • 324
 • 70
 • 63-
 • 332-
 • 538-
 • 586-
 • 1000-
 • 1200-
 • 1550-
 • 2000-
 • 2200-
 • 3150-
 • 4500-