התקופה הביזנטית
בתקופה הביזנטית הואץ תהליך יישוב הארץ. בגליל ובגולן ובשולי הרי יהודה התגבש יישוב יהודי מבוסס, שהתאושש בהדרגה מההרס והחורבן שפקדוהו בזמן המרד הגדול ומרד בר-כוכבא. בתקופה הביזנטית מתחולל באזור תהליך תרבותי רב משמעות - ניצורה של הארץ, תוך כדי מאבק בתושבים הפגאנים, היהודים והשומרונים.
הממצאים הארכיאולוגיים מתקופה זו משקפים את המזיגה בין התרבות היוונית-הלניסטית לבין התרבות הרומית והנצרות. בתי הכנסת, מוקד חיי הקהילה היהודית מאז שחרב המקדש, הם הממצא הארכיאולוגי המובהק ביותר של יהודי ארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד. האדריכלות והאמנות של בתי הכנסת, וכן סוגיית תיארוכם, הם במוקד המחקר הארכיאולוגי של התקופה.
הדפס
נר חרס מעוטר בדגם מנורת שבעת קנים מחתה ושופר
נר חרס מעוטר בדגם מנורת שבעת קנים מחתה ושופר
מאה ד' לספירה
 • 0
 • 638
 • 324
 • 70
 • 63-
 • 332-
 • 538-
 • 586-
 • 1000-
 • 1200-
 • 1550-
 • 2000-
 • 2200-
 • 3150-
 • 4500-