תערוכות קבע בארכאולגיה
ארכאולגיה של ארץ ישראל תצוגות נושאיות פניקים תעשיות ומלאכות קדומות הספינה ממעגן מיכאל