מוזיאון הכט

אתר בבניה
Website under construction

שעות פתיחה:

א', ב', ד', ה' 10:00 – 16:00

ג׳ 10:00 – 19:00

ו׳ 10:00 – 13:00

שבת 10:00 – 14:00

* הכניסה למוזיאון ללא תשלום

Opening Hours:

Sun., Mon., Wed., Thurs. 10 a.m.– 4 p.m.

Tues. 10 a.m.– 7 p.m.

Fri. 10 a.m.– 1 p.m.

Sat. 10 a.m.– 2 p.m.

* Free admission 

טלפונים: 04-8257773, 04-8240308
פקס: 04-8240724

מען למכתבים: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי 199, הר-הכרמל, חיפה, 3498838

דואר אלקטרוני: hechtmus@univ.haifa.ac.il

דואר אלקטרוני לתיאום פעילות: hawad@univ.haifa.ac.il

 

Tel: 04-8240308, 04-825777
Fax: 04-8240724

Address: Hecht Museum, University of Haifa, 199 Aba Khoushy Ave., Mount Carmel, Haifa 3498838, Israel

Email: hechtmus@univ.haifa.ac.il

E-mail educational center: hawad@univ.haifa.ac.il